Home design
home design

Ναύπλιο: Ο καταζητούμενος Αλβανός, τα δημόσια έργα και ο Κωστούρος

Όλα ξεκίνησαν πριν αρκετές ημέρες όταν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου συνέλαβαν έναν 50χρονο αλλοδαπό, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από τις Αρχές Αλβανίας
thumbnail Μεσίστειες σημαίες στο Ναύπλιο - Δημαρχείο Ναυπλίου

Σωρεία δημοσιευμάτων τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και σε κοινωνικά δίκτυα εμπλέκουν σε δημόσια έργα του Ναυπλίου έναν Αλβανικής υπηκοότητας καταζητούμενο που τελικά συνελήφθη, με τον δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο από την πλευρά του να μην έχει τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Τελικά σήμερα Τετάρτη ο δήμος Ναυπλιέων τοποθετείται αναφορικά με τις αναθέσεις έργων, μέσω faceboοk (σχετικό δελτίο δεν έχει αποσταλεί στα Μέσα Ενημέρωσης, όμως έχει αναρτηθεί στο κοινωνικό δίκτυο του Δήμου Ναυπλιέων).

Όλα ξεκίνησαν πριν αρκετές ημέρες όταν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου συνέλαβαν έναν 50χρονο αλλοδαπό, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από τις Αρχές Αλβανίας, σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για το αδίκημα της απάτης, πράξη που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2008 έως και το έτος 2009 στην Αλβανία. Ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, ο οποίος διέταξε την κράτησή του ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοσή του στην Αλβανία.

Εντωμεταξύ, δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, αναφέρουν ότι ο 50χρονος είχε συστήσει εταιρεία και εκτελούσε δημόσια έργα. Παρότι δεν είναι σαφές ακόμα – πέραν των διαφόρων δημοσιευμάτων τί ακριβώς έχει συμβεί – στο διαδίκτυο τέθηκαν ερωτηματικά αναφορικά με τους μηχανισμούς ελέγχου που είχαν τεθεί σε ισχύ για την ανάθεση τέτοιων έργων και τη δυνατότητα ενός ατόμου που είναι υπό διεθνή αναζήτηση να παραμείνει ανενόχλητο για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, εφόσον ισχύουν φυσικά όσα γράφονται και λέγονται.

facebook Ναύπλιο

Ο δήμος Ναυπλιέων

Εν τέλη, σήμερα Τετάρτη, ο δήμος Ναυπλιέων, μέσω του Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη Μπούκουρη, τοποθετείται μέσω facebook για το σοβαρό θέμα των αναθέσεων και των προϋποθέσεων που ορίζει ούτως ή άλλως η νομοθεσία.

Υπό τον τίτλο «Απόλυτη νομιμότητα στις διαδικασίες του Δήμου Ναυπλιέων εξασφαλίζει τη διαφάνεια», το κείμενο που υπογράφεται από τον κο Μπούκουρη, αναφέρει:

«Ο Δήμος Ναυπλιέων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του, όσον αφορά αναθέσεις έργων, ενεργεί στα πλαίσια νομιμότητας και διαφάνειας και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και υπουργικές αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις και ανοικτές διαδικασίες (διαγωνισμούς). Συγκεκριμένα στις απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης έργου και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση καλείται ο ανάδοχος να προσκομίζει φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική  Ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Επίσης ο Δήμος διαθέτει για τις απευθείας αναθέσεις το νόμιμο επιτρεπόμενο ποσό του 10% των πιστώσεών του για έργα. Όσον αφορά ανοικτούς διαγωνισμούς, αυτοί λαμβάνουν χώρα ηλεκτρονικά και η συμμετοχή των εργολάβων γίνεται μετά από διακήρυξη του Δήμου σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, τηρουμένων των προβλεπόμενων όρων δημοσιοποίησης και λήψης αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων (Δημοτικό συμβούλιο ,οικονομική  επιτροπή κτλ) Η επιλογή του αναδόχου, εφόσον αυτός έχει τηρήσει τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης αποφασίζεται από την οικονομική επιτροπή, η οποία εγκρίνει στην ουσία την απόφαση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Αποκλείονται όσοι έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα κάτωθι εγκλήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β)   ενεργητική δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε) νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στ) εμπορία ανθρώπων.

Επίσης αποκλείονται όσοι τελούν υπό  πτώχευση σε διαδικασία εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση.

Προκειμένου να συμβασιοποιηθεί  η ανάθεση εκτέλεσης έργου θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική ενημερότητα,  ασφαλιστική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν έχει  καταδικαστεί για τα αδικήματα που πιο πάνω αναφέρονται.

Διαβεβαιώνουμε τους Δημότες του Δήμου Ναυπλιέων ότι η λειτουργία του Δήμου Και των υπηρεσιών του όσον αφορά αναθέσεις έργων υπήρξε ανέκαθεν και μέχρι σήμερα σύννομη τηρώντας και εφαρμόζοντας τις διατάξεις των Νόμων και τις Υπουργικές αποφάσεις που εξασφαλίζουν νομιμότητα, διαφάνεια και οικονομικό όφελος των οικονομικών του Δήμου».

Σχόλια

coffee berry
ΛΟΓΟΣ
newsletter banner anagnostis