home design 800x400
home design 1170Χ320

ΔΕΥΑΑΡΜ: Ο Ανάβαλος και οι πηγές της Λέρνης ήδη έχουν αξιοποιηθεί πολύ πιο πριν

Η ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών δίνει απαντήσεις σε ότι αφορά τον Ανάβαλο
Ανάβαλος

Η ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών δίνει απαντήσεις σε ότι αφορά τον Ανάβαλο, τονίζοντας πως «ο Ανάβαλος και οι πηγές της Λέρνης ήδη έχουν αξιοποιηθεί πολύ πιο πριν με ενέργειες του Δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου».

Όπως αναφέρει η ΔΕΥΑΑΡ-Μ σε ανακοίνωσή της:

«Σε απάντηση όλων εκείνων που προσπαθούν απλώς να κάνουν αντιπολίτευση χωρίς ουσία, η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης, τεκμηριωμένα και ουσιαστικά θα ενημερώνει τον κόσμο ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για την ποιότητα του πολύτιμου αγαθού μας, του νερού. Ο Ανάβαλος και οι πηγές της Λέρνης ήδη έχουν αξιοποιηθεί πολύ πιο πριν με ενέργειες του Δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου, ενόσω οι κ.κ. Διολίτσης Παπαϊωάνου και Δούρος ήταν όλοι τους δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του – γεγονός το οποίο προφανώς είτε δεν το αντιλήφθηκαν, είτε το αποκρύπτουν. 

Συγκεκριμένα, επτά χρόνια πριν στις 13/07/2016, η Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών με την υπ’ αριθμ. 77/13-07-2016 ομόφωνη Απόφαση της, αιτήθηκε από την Δνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων – Δνση Τεχνικών Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/ννήσου, την παραχώρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων των Πηγών Κιβερίου (Αναβάλου), και συγκεκριμένα του υποστέγου με τα δύο αντλητικά συγκροτήματα ισχύος 360HP αντίστοιχα, και του διασυνδεμένου Μετασχηματιστή Μέσης Τάσης ισχύος 700-800 kVA, προκειμένου για την συντήρηση τους προς εξυπηρέτηση των επιπλέον αναγκών υδροδότησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών κατά τις καλοκαιρινές περιόδους αιχμής.

Στις 04/05/2017, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/ννήσου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 195739/44332/04-05-2017 Άδεια, παραχωρώντας ουσιαστικά το ζητούμενο Αντλιοστάσιο για ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή ενέργεια αξιοποίησης των πηγών Αναβάλου για υδροδότηση, η οποία επιτεύχθηκε από τον δήμαρχο Δημήτρη Καμπόσο, ο οποίος αφού μελέτησε με τους συνεργάτες του όλες τις παραμέτρους, εκμεταλλεύτηκε τα παλαιότερα υφιστάμενα δικαιώματα υδροδότησης από τις Πηγές Αναβάλου, ενώ όσες παρόμοιες ενέργειες είχαν γίνει στο παρελθόν από άλλους δημάρχους είχαν αποτύχει λόγω ατεκμηρίωτων και όχι μελετημένων και προγραμματισμένων διαδικασιών.

Έτσι εξυπηρετήθηκαν οι επιπλέον ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών κατά τις καλοκαιρινές περιόδους αιχμής, με αμφότερους τους τότε δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Παπαϊωάνου και Διολίτση και τον κο Δούρο της παράταξης, να εξυμνούν τότε τις ενέργειες του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσου.

Με την περαίωση των έργων υδροδότησης των Δ.Ε. Μυκηνών, Μιδέας και Κουτσοποδίου, οι ανάγκες υδρομάστευσης, συμπεριλαμβανομένων προφανώς και των Δ.Ε. Άργους και Νέας Κίου, θα αγγίξουν περίπου τα 1100 κυβικά ανά ώρα, ζήτηση η οποία ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται ως 900 κυβικά ανά ώρα στον κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών. Η παροχή των 700 κυβικών ανά ώρα κατά τις ώρες αιχμής που αναφέρεται στην εν λόγω ανάρτηση, δεν έχει σχέση με την σημερινή πραγματικότητα και δεν θα πρέπει να αναφέρεται από στελέχη που έχουν διατελέσει σε ύψιστες θέσεις ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών.

Η “αναγκαστική” άντληση του νερού από την πηγή του αναβάλου, δεν επέρχεται αυτόματα ή ως “εκ θαύματος εξ ουρανού”, όπως παραπλανητικά παρουσιάζεται από τον συντάκτη του εν λόγω κειμένου, αλλά συμβαίνει σήμερα λόγω προηγούμενων εύστοχων προβλέψεων, και σωτήριων πολιτικών ενεργειών του δημάρχου Άργους – Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσου καθώς και σκληρής δουλειάς των συνεργατών του, πράγμα το οποίο ευστόχως υποκρύπτεται στη εν λόγω ανάρτηση και ενώ παρουσιάζεται ως φυσικό επακόλουθο !!!!

Το νερό του αναβάλου δεν είναι επαρκές μόνο για την ύδρευση του Δήμου Άργους – Μυκηνών όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην εν λόγω ανάρτηση, αντιθέτως είναι επαρκές για την υδροδότηση ολόκληρου του αργολικού πεδίου, γεγονός που απ΄ ότι φαίνεται με κατάλληλες πολιτικές ενέργειες και κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό μπορεί να διαχειριστεί ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, πράγμα το οποίο δεν έχουν έως σήμερα αντιληφθεί αμφότεροι οι κ.κ. Παπαϊωάνου και Διολίτσης καθώς και ο κος Δούρος παρά το γεγονός ότι ο συντάκτης της εν λόγω ανάρτησης, διατέλεσε στην ύψιστη θέση ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών (Πρόεδρος).

Ο συντάκτης της εν λόγω ανάρτησης, δεν αντιλήφθηκε ότι το νερό των Πηγών Αναβάλου καθίσταται μη πόσιμο, όχι μόνο λόγω της χημικής παραμέτρου των χλωριόντων την οποία μάλιστα εσφαλμένα αναφέρει ως “μεγάλο αριθμό μονάδων αλμυρότητας” , παρά το γεγονός ότι, διατέλεσε στην ύψιστη θέση ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών.

Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική, διότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 76584/11469/26-03-2018, γνωμοδότηση της Δ/νσης δημόσιας Υγείας Ναυπλίου, οι τιμές των χημικών προσδιορισμών αναφορικά με το σίδηρο, χλωριούχα και νάτριο, καθώς και των μικροβιολογικών προσδιορισμών είναι εκτός των επιτρεπόμενων ορίων ποσιμότητας, και ως εκ τούτου το νερό των πηγών Αναβάλου δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/67322/2017, ως ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και προς τούτο κρίνεται ακατάλληλο για υδρευτική χρήση!!!

Ο συντάκτης της εν λόγω ανάρτησης παρουσιάζει το έργο:  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΜΥΜΩΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ” προϋπολογισμού 1.221.400,00€ με ΦΠΑ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” και μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, με αποκλειστικές ενέργειες του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καμπόσου και των συνεργατών του ως ένα μικρό εργοστάσιο- εργαστήριο το οποίο μάλιστα “το διαθέτει” ο Δήμος Άργους – Μυκηνών ως “εκ θαύματος εξ ουρανού” χωρίς να κάνει έστω μία αναφορά στις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλαν ο Δημήτρης Καμπόσος και οι συνεργάτες του για την χρηματοδότηση των 1.221.400,00 € για τις επίπονες διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία του.

            Οι δυνατότητες μόλις των 200 κυβικών νερού ανά ώρα της παραπάνω Μονάδας αφαλάτωσης, μόνο περιορισμένες δεν είναι, εφόσον το υφάλμυρο νερό, από το σύστημα Λέρνης – Αναβάλου (ΖΩΝΗ – 1), αφαλατώνεται στις Μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης (RO) της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. πριν την τροφοδοσία του στο δίκτυο του Δήμου Άργους – Μυκηνών με αποτέλεσμα :

  • να βελτιώνεται άκρως ικανοποιητικά η Συγκέντρωση στο επιβλαβές Νάτριο (Na) (111 mg/l από 271 mg/l) και αρκετά χαμηλότερα από το απαγορευτικό όριο των 200mg/l,
  • να βελτιώνεται άκρως ικανοποιητικά η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα – 20°C (1258 μS/cm από 2075 μS/cm) και αρκετά χαμηλότερα από το απαγορευτικό όριο των 2500 μS/cm,
  • να βελτιώνεται άκρως ικανοποιητικά η Συγκέντρωση των Χλωριούχων (210 mg/l από 514 mg/l) και αρκετά χαμηλότερα από το απαγορευτικό όριο των 250 mg/l,
  • να βελτιώνεται άκρως ικανοποιητικά η Συγκέντρωση των Νιτρικών (NO3) (10 mg/l) και αρκετά χαμηλότερα από το απαγορευτικό όριο των 50 mg/l,
  • να καθίσταται μη ανιχνεύσιμη η Συγκέντρωση του Σιδήρου (Fe) (1,25 μg/l), σε σχέση με το απαγορευτικό όριο των 200 μg/l,

και τέλος,

  • να εξαλείφονται εντελώς οι μικροβιακές παράμετροι του νερού των Πηγών Αναβάλου.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο αφαλάτωσης των 200 κυβικών ανά ώρα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 1.221.400,00€ με αποκλειστικές ενέργειες του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καμπόσου και των συνεργατών του, βελτίωσε ικανοποιητικά τις παραμέτρους ανθρώπινης κατανάλωσης των Πηγών Αναβάλου, η δε διαπίστωση ότι τάχα “…..το εργοστάσιο αυτό δεν είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης ολόκληρου του Δήμου και για το λόγο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.-Μ. κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θέτει σε λειτουργία την γεώτρηση «ΚΡΟΥΣΚΟΥΖΑΣ», η οποία όμως έχει ποσότητες νιτρικών παραπάνω από το όριο των 50 μονάδων με αποτέλεσμα η μίξη που γίνεται να έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα του πόσιμου νερού…” είναι εντελώς εσφαλμένη και ψευδής πράγμα το οποίο τεκμηριώνεται αφενός από τις εργαστηριακές Αναλύσεις που διενεργεί η Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών σε ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα (βλέπε την παράμετρο των Νιτρικών), αφετέρου η Γεώτρηση “ΚΡΟΥΣΚΟΥΖΑΣ” έχει τεθεί σε διακοπή και βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το έτος 1995 !!!!

Άλλωστε, οι παραπάνω σημερινοί ισχυρισμοί του συντάξαντα της ανάρτησης διαψεύδονται από τον ίδιο σε παλαιότερη συνέντευξη του στα τοπικά ΜΜΕ όπου υποστήριζε τότε την  άριστη ποιότητα του νερού του Δήμου Άργους – Μυκηνών λόγω της επεξεργασίας του από την Μονάδα Αφαλάτωσης και την “διαφορετικότητα” του σε σχέση με την ποιότητα του νερού όμορου Δήμου κλπ…., εξυμνώντας μάλιστα το έργο της δημοτικής αρχής του Δημήτρη Καμπόσου!!!!

Όσον αφορά την διαπίστωση του συντάξαντα της ανάρτησης ότι χρήζει επιτακτικής ανάγκης “……η κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου αφαλάτωσης στην περιοχή του αναβάλου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης ολοκλήρου του Δήμου άπαξ διά παντός….”, τον ενημερώνουμε – αν και το γνωρίζει αλλά το αποκρύπτει ως συνήθως – ότι ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος με ενέργειες του κατάφερε την νέα χρηματοδότηση ποσού 1.860.000,00€ για την εγκατάσταση ενός δεύτερου εργοστασίου αφαλάτωσης επιπλέον 200 κυβικών ανά ώρα και έτσι η συνολική ποσότητα επεξεργασίας του νερού των Πηγών του Αναβάλου θα ανέλθει στα 400 κυβικά ανά ώρα, η δε χρηματοδότηση επιτεύχθηκε με την Α.Π.: 77530 ΕΞ 2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ), Απόφαση Ένταξης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», του Αν. Υπουργού Οικονομικών, για την Χρηματοδότηση της Πράξης από τον Πυλώνα Ανάκαμψης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων !!!!!

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του συντάξαντα της ανάρτησης για “το σύγχρονο εργοστάσιο στην περιοχή του Αναβάλου που θα έχει τη δυνατότητα παροχής 2.000 κυβικών νερού ανά ώρα, ποσότητα υπέρ αρκετή για την κάλυψη των αναγκών μέχρι και του τελευταίου χωριού του Δήμου μας, του υπενθυμίζουμε παλαιότερη συνέντευξη του στα τοπικά ΜΜΕ σύμφωνα με την οποία ήταν εντελώς άστοχη η κατασκευή του σε ξένη ιδιοκτησία (μοναστηριακό οικόπεδο) και η από κοινού με όμορο Δήμο λειτουργία ενός τέτοιου εργοστασίου εφόσον σε παρόμοια συνεργασία για τον βιολογικό καθαρισμό οδηγηθήκαμε με τον όμορο Δήμο ως αντίδικοι στα δικαστήρια!!!

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες για την εκμετάλλευση και επεξεργασία των Πηγών του Αναβάλου δόθηκαν με την μορφή των έτοιμων λύσεων – εγκαταστάσεων της αντίστροφης όσμωσης από τον δήμαρχο Άργους – Μυκηνών στον συντάξαντα της παραπάνω ανάρτησης εφόσον τον Σεπτέμβριο του 2020 τον όρισε με απόφαση δημ. Συμβουλίου ως Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών.

Δυνατότητα εμφιάλωσης υπάρχει και σήμερα με την Μονάδα Αφαλάτωσης των 200κυβικών ανά ώρα που διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών, ωστόσο δεν διαπιστώσαμε κάποια ανάλογη προσπάθεια εκ μέρους του συντάξαντα της ανάρτησης την περίοδο που ήταν Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. τόσο για την εμφιάλωση όσο και για τις μουσειακές ανησυχίες του και εξωστρέφειες του, οι οποίες διατυπώνονται εντελώς πρόχειρα και επιπόλαια  χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες που ελέγχουν τον χώρο των Πηγών!!!

Όσον αφορά τις “σχετικές και απαραίτητες μελέτες που μπορούν να γίνουν από φοιτητές πανεπιστημίων που σχετίζονται με το αντικείμενο, να φιλοξενηθούν στην περιοχή, να μελετήσουν τα στοιχεία, να κάνουν έρευνα και να σχεδιάσουν με νεανική ματιά το μέλλον της περιοχής” υπενθυμίζουμε στον συντάξαντα της σχετικής ανάρτησης ότι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κο Ευθύμιο Λέκα ήταν  αυτοί που εκπόνησαν την επιστημονική Μελέτη “Διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης των απολήψιμων ποσοτήτων της ΔΕΥΑ Άργους–Μυκηνών με ποσότητα νερού από τις πηγές Αγίου Γεωργίου Κιβερίου (Αναβάλου)”, (CPV:73110000–6), προκειμένου να χορηγηθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών, η με Αρ. Πρωτ. 52109/2995/6-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ969ΟΡ1Φ-7Δ7) Άδεια Χρήσης Νερού για Υδροδότηση από την Πηγή Κιβερίου (Ανάβαλος) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/ννήσου & Ιονίου.  

Υπενθυμίζουμε επίσης στον συντάξαντα της εν λόγω ανάρτησης ότι όλα τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί με κοινοτικούς και ιδίους πόρους, με κόπο και προσπάθεια αλλά με όρεξη για δουλειά που πηγάζει από την αγωνία του δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου και των συνεργατών του για την ανιδιοτελή εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου μας».

Σχόλια

dei comp 1

ΛΟΓΟΣ
newsletter banner anagnostis