home design 800x400

Αργολίδα: Ακάλυπτοι οι αγρότες από επιδρομές αγριογούρουνων

Γιατί δεν μπορεί να ενισχυθεί η ηλεκτροφόρος περίφραξη για την προστασία των καλλιεργειών από τους αγριόχοιρους.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας δεν προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR και ως εκ τούτου ενδεχόμενες ζημιές σε καλλιέργειες προκληθείσες από επιδρομές αγριόχοιρων δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με όσα απάντησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Στύλιος σε ερώτηση που του είχε υποβάλει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκαλέσει τα αγριογούρουνα στον Αργολικό κάμπο.

Ο Κ. Βελόπουλος ερωτούσε εάν προτίθεται το Υπουργείο, “προληπτικά και πριν διογκωθούν οι συνέπειες μιας εκ νέου εμφάνισης αγριόχοιρων – καταστροφικότερης πια – στον κάμπο της Αργολίδας, να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε να μη μετατραπούν σε μάστιγα για την αγροτική παραγωγή του”.

Η απάντηση του υφυπουργού

«Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου, ο ΕΛ.Γ.Α. καλύπτει ασφαλιστικά και αποζημιώνει την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από άγρια θερμόαιμα σαρκοβόρα ζώα.

Σε ό,τι αφορά τους αγριόχοιρους, στον υπ’ αριθ. 3877/15.9.2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010) Νόμο

«Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», βάσει του οποίου έχει εκδοθεί ο Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α., (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011), όπως ισχύει σήμερα, προβλέπονται οι φυσικοί κίνδυνοι και οι ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά, μεταξύ των οποίων και οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR.

Η Π.Ε. Αργολίδας δεν προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR και ως εκ τούτου ενδεχόμενες ζημιές σε καλλιέργειες προκληθείσες από επιδρομές αγριόχοιρων δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Η δράση «αγορά – εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» για την προστασία των καλλιεργειών – εκτροφών, έχει ως στόχο τη συγκράτηση εκτός καλλιέργειας / εκτροφής, της άγριας πανίδας, η οποία προστατεύεται και δεν είναι επιθυμητή η εξολόθρευσή της. Συγκεκριμένα, η δράση αφορά στην ενίσχυση για την αγορά ηλεκτροφόρας περίφραξης των επιλέξιμων γεωργικών γαιών ως τρόπο πρόληψης των ζημιών που προκαλούν τα μεγάλα θηλαστικά στην οργανωμένη μελισσοκομία, στην κτηνοτροφία και στις καλλιέργειες, με απώτερο σκοπό στη μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας των ζώων αυτών.

Ο αγριόχοιρος δεν αποτελεί προστατευόμενο είδος. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι η δράση δεν αφορά στην προστασία της καλλιέργειας/εκτροφής, παρά μόνο ως αποτέλεσμα προστασίας του είδους εισβολέα, δεν μπορεί να ενισχυθεί η ηλεκτροφόρος περίφραξη για την προστασία των καλλιεργειών από τους αγριόχοιρους.

Πέραν αυτών, αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης η αναμόρφωση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των παραγωγών και κτηνοτρόφων, όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και των νεότερων συνθηκών, και οι σχετικές διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο μας τελεί σε γνώση του προβλήματος και βρίσκεται διαρκώς σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την λήψη των κατάλληλων μέτρων. Παράλληλα μελετά τη δυνατότητα εφαρμογής άλλων δράσεων κατά τη νέα Προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Σημειώνεται τέλος ότι η ανάγκη για πρόβλεψη αποζημίωσης εξαιτίας των καταστροφικών συνεπειών στις καλλιέργειες από την αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων στην Ελλάδα επισημάνθηκε από την πλευρά της χώρας μας στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. στις 26/9/2022, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στο από 26.09.2022 Δελτίο Τύπου του ΥπΑΑΤ.

Για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, θα απαντήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά η Ερώτηση 2233/13-2-2023 και το παρόν έγγραφο».

Σχόλια

Exit mobile version