home design 800x400

Αργολίδα: Καταγγέλλουν ασυδοσία και ανυπαρξία ελέγχων σε επιχειρήσεις

Δεν διεξάγει επαρκείς ελέγχους το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Αργολίδας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας Φώτη Κολεβέντη

Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη Κωστή απέστειλε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας Φώτης Κολεβέντης, στην οποία, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για ανυπαρξία ελέγχων από το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Αργολίδας.

Όπως αναφέρει σε αυτή:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Αναμφίβολα, η εντατική διενέργεια ελέγχων από τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας συνιστά ένα εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση του πολυδιάστατου φαινομένου της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας (αδήλωτη ή μερικώς δηλωμένη εργασία, μη καταβολή μισθών, ακαταλληλότητα χώρων εργασίας κ.λπ.) και κατ’ επέκταση την εφαρμογή της νομοθεσίας, τη διαφύλαξη εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων,την τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας, τη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Συστήματος,αλλά και τη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του εκάστοτε κλάδου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, η διενέργεια και εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές αποτελεί πάγιο αίτημα του κόσμου της μισθωτής εργασίας, του Οργανωμένου Συνδικαλιστικού Κινήματος και της υγιούς επιχειρηματικότητας αφού η παραβατικότητα εξελίσσεται τόσο σε μέσο παράνομης επιδείνωσης των όρων αμοιβής και εργασίας (συρρίκνωση αμοιβών, απώλεια εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων), όσο και σε νοσηρή μεθόδευση απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από παραβατικούς εργοδότες.

Την ίδια ώρα, η πραγματοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων συνδέεται άρρηκτα με το δημοσιονομικό συμφέρον και την κοινωνική πολιτική καθώς αυτή η εκροή πόρων υπονομεύει την επάρκεια και βιωσιμότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης (μειωμένες εισφορές) ενώ μεταβάλλει δυσμενώς το κοινωνικοοικονομικόεπίπεδο των εργαζομένων που υφίστανται παραβατικές πρακτικές (κράτος πρόνοιας).

Ειδικότερα, μετά τη δεκαετή κρίση και τη διαδοχή της από την εις εξέλιξη διττή υγειονομική και οικονομική κρίση, τα φαινόμενα παραβατικότητας εντείνονται με την ταυτόχρονη αγωνία των εργαζομένων για τη διατήρηση της όποιας απασχόλησής τους να μετατρέπεται σε φόβο καταγγελίας παραβατικών εργοδοτικών πρακτικών.

Αυτή η γενικότερη κατάσταση επικρατεί εντεινόμενη στο Νομό Αργολίδας σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις του δευτερογενούς (μεταποίηση) και τριτογενούς τομέα (υπηρεσίες).

Ο αριθμός, όμως, των ελέγχων από το τμήμα εργασιακών σχέσεων της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας είναι αντιστρόφως ανάλογος της εκτίμησης του μεγέθους της παραβατικότητας με συνέπεια να δημιουργείται μια εικόνα πλήρους απουσίας των ελεγκτικών μηχανισμών που συνεπάγεται τη περαιτέρω διόγκωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τμήμα εργασιακών σχέσεων είναι στελεχωμένο με επαρκή αριθμό έμπειρων και εξειδικευμένων εργαζομένων που δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε αδυναμία ως προς την αποτελεσματική πραγματοποίηση του ελεγκτικού έργου.

Παρά τα συνεχή αιτήματα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας για διενέργεια ελέγχων σε κλάδους και επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας, οι έλεγχοι όχι μόνο δεν εντατικοποιήθηκαν αλλά ουσιαστικά δεν πραγματοποιούνται.

Σε αυτό το πλαίσιο της κλιμάκωσης των φαινομένων παραβατικότητας και της διαπιστωμένης έλλειψης ανταπόκρισης στην αδήριτη ανάγκη ελέγχων, το Ε.Κ. Αργολίδας ως οφείλει εκ του ρόλου του -με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της εργασιακής και ασφαλιστικής νομιμότητας-να απευθυνθεί στην Πολιτική και Επιχειρησιακή ηγεσία ώστε να αναστραφεί η διαμορφωθείσα κατάσταση που τροφοδοτεί παραβατικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων, των ανέργων, της υγιούς επιχειρηματικότητας και του δημοσίου συμφέροντος.

Με την πεποίθηση ότι το ζήτημα θα εξεταστεί και θα υπάρξει άμεση κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του τμήματος εργασιακών σχέσεων της Επιθεώρησης Εργασίας Αργολίδος στη μάχη ενάντια στην παραβατικότητα».

Σχόλια

Exit mobile version