Ναύπλιο: Κορδέλες στην Αιγίου για την ανάπλαση

Ξεκινούν τα έργα. Η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία πεζοδρόμου, ποδηλατοδρόμου, ζώνης πρασίνου και δρόμο αμφίδρομης κυκλοφορίας.

Η οδός Αιγίου μία από τις πιο σημαντικές αρτηρίες της νέας πόλης του Ναυπλίου, ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται χρόνια με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της διότι η μισή ανήκει στον Ο.Σ.Ε. Αυτό καθυστέρησε την ανάπλαση της οδού η οποία έχει ήδη σχεδιαστεί και αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, όπως φαίνεται και από τις κορδέλες που έχουν ήδη τοποθετηθεί κατά μήκος τμημάτων της.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος Ναυπλιέων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η ανάπλαση της Αιγίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία πεζοδρόμου, ποδηλατοδρόμου, ζώνης πρασίνου και δρόμο αμφίδρομης κυκλοφορίας.

Όταν ολοκληρωθεί αναμένεται να αλλάξει προς το καλύτερο την κοινωνική, οικονομική και επιχειρηματική ζωή της περιοχής.

Φώτο: anagnostis
Φώτο: anagnostis
Φώτο: anagnostis