home design 1800x300 (banner)
ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Αργολίδα: Στα κάρβουνα 8 κοινοτικά συμβούλια στην Ερμιονίδα

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου κατόπιν ενημέρωσης και άτυπης πρόσκλησης του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ηλιοκάστρου Χρήστου Σαλογιάννη οι οκτώ Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας συγκεντρώθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα Ερμιόνης με θέμα συζήτησης το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα ότι αφορά το θεσμό Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού τις Κοινότητες- τρόπος εκλογής των Προέδρων και των μελών των κοινοτικών Συμβουλίων, αρμοδιότητες και πόρους Κοινοτήτων .

Μετά από πλούσια διαλογική συζήτηση συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

1) Να συμμετέχουν στο δίκτυο Κοινοτήτων Ελλάδος αναγνωρίζοντας το συντονιστικό όργανο που ήδη έχει αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες

2) Η κάθε Κοινότητα του Δήμου μας σε έκτακτο Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει με Ψήφισμα της ότι εκδηλώνει την αντίθεση της στο νέο προτεινόμενο εκλογικό Νόμο, που αφορά τις Κοινότητες μας.

3) Να ζητά τη συμμετοχή της στην διαμόρφωση του Νομοσχεδίου.

4) Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας και

5) Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης

6) Το Ψήφισμα κάθε Κοινότητας να προωθηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για να εκφραστεί θεσμικά η άποψη του στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

7 Για την εκπροσώπηση των Κοινοτήτων του Δήμου μας ορίστηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Γανώσης, με αναπληρωτή τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ηλιοκάστρου κ. Χρήστο Σαλογιάννη

8) Να δημοσιευτεί στα τοπικά ιστολόγια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παρούσα ενημέρωση μαζί με το Ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου “των Ελλήνων οι Κοινότητες” και να σταλεί στους Βουλευτές Αργολίδας και στους Δήμους Π.Ε. Αργολίδας με την θερμή παράκληση να προωθηθεί στους Προέδρους των Κοινοτήτων τους.

Οι Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Ερμιονίδας:

  • ΔΙΔΥΜΩΝ ΠΡΟΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
  • ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣ ΙΩΣΗΦ
  • ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
  • ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΥΤΣΗ ΕΥΓΓΕΛΙΑ

Το Ψήφισμα:

«Η Κοινότητα αποτελεί διαχρονικό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) «οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Οι Κοινότητες στην Ελλάδα αγγίζουν τον αριθμό των 6.135 με περίπου 20.000 αιρετούς Συμβούλους. Οι Κοινότητες αυτές εκπροσωπούν τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας με το υπόλοιπο 1/3 να βρίσκεται στους μητροπολιτικούς Δήμους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά). H πολυεπίπεδη και σύγχρονη διακυβέρνηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία προσανατολίζεται σε ισχυρές τοπικές κοινωνίες οφείλει να αφουγκραστεί την ελληνική πραγματικότητα. Σε όλη την επικράτεια τα Συμβούλια Κοινοτήτων είναι ο αιρετός θεσμός που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη και την καθημερινότητα του. Οι Σύμβουλοι Κοινοτήτων μεριμνούν, προτείνουν, αξιοποιούν, παρέχουν εθελοντική εργασία, ενεργοποιούν τους συμπολίτες τους, κάνοντας πράξη την αποκέντρωση φροντίζοντας άμεσα και καθημερινά για την αξιοποίηση της υπαίθρου. Τα Συμβούλια Κοινότητας συνεργάζονται με τις Δημοτικές Αρχές για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα, να ενισχυθούν οι υποδομές, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.

Η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των αιρετών των τοπικών Κοινοτήτων ενεργοποίησε μια νέα γενιά αυτοδιοικητικών που στόχο έχουν την εκπροσώπηση των συμφερόντων του τόπου τους, πέρα από κομματικές ή δημαρχοκεντρικές εξαρτήσεις. Πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά βρήκαν κίνητρο συγκροτώντας συνδυασμούς οι οποίοι αναδείχθηκαν από τους πολίτες και τώρα είναι στην ουσία “οι ομάδες εθελοντισμού” για τον τόπο τους, κινητοποιώντας ταυτόχρονα συμπολίτες και συγχωριανούς σε μια προσπάθεια βελτίωσης της επαρχίας και επαναφοράς του ενδιαφέροντος στην γειτονιά και την ουσία της καθημερινής ζωής.

Η Κοινότητα, ως αυτοδιοικητικός θεσμός και διοικητική διαίρεση μετά τον Νόμο 4555/2018, αναφέρεται και συναντάται τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα (έδρες των Δήμων), όσο και σε μικρότερες πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά. Οι Κοινότητες αποτελούν ενδοδημοτική αποκέντρωση, η οποία προκύπτει από γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της χώρας μας. Η παραχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες δεν δημιουργεί τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης, αντιθέτως ενισχύει την δημοκρατία φέρνοντας τις αποφάσεις στο εγγύτερο αιρετό σώμα, το οποίο για την εκτέλεση τους μπορεί και οφείλει να συνεπικουρείται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες που ανήκει.

Αυτή την περίοδο γίνεται συζήτηση για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, μια συζήτηση που οφείλει να βάλει στο τραπέζι την φωνή των Συμβουλίων Κοινότητας. Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος εφαρμογής του Ν.4623/2019 που στόχο είχε την “κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ”. Ο νόμος αυτός επηρέασε την λειτουργία των Συμβουλίων Κοινότητας καθοριστικά, αφαιρώντας κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα, καθιστώντας τα Συμβούλια απλά γνωμοδοτικά όργανα, χωρίς ψήφο στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, χωρίς προϋπολογισμό. Σε πολλές Κοινότητες ακόμα και σήμερα δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να κάνουν χρήση της πάγιας προκαταβολής του Προέδρου που τους αναλογεί, ενώ οι αποφάσεις τους δεν βρίσκουν ανταπόκριση στα όργανα των Δήμων. Πώς μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονη αυτοδιοίκηση όταν το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο των Κοινοτήτων βασίζεται σε βασιλικό διάταγμα του 1959;

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (Ν. 1850/1989) θέτει ως βάση του ότι «η άσκηση των δημοσίων αρμοδιοτήτων πρέπει, κατά τρόπο γενικό, να ανήκει κατά προτίμηση στις αρχές τις πιο πλησιέστερες στους πολίτες. Για την ανάθεση μιας αρμοδιότητας σε άλλη αρχή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτητα και η φύση του έργου και οι απαιτήσεις αποτελεσματικότητας και οικονομίας».

Το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις Προτεραιότητες 2021 – 2025 συμπεριλαμβάνει στους στόχους του «τον επαναπροσανατολισμό των ψηφοφόρων σε ενδιαφέρουσες μορφές συμμετοχής στα κοινά όπως είναι τα δημοψηφίσματα σε τοπικό επίπεδο, ενώ μελετά τις συνθήκες ανεξαρτησίας των υποψηφιοτήτων που κατέρχονται σε τοπικές και περιφερειακές διαδικασίες». Επισημαίνει επίσης ότι «οι εθνικές κυβερνήσεις έχοντας επικυρώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ουσιαστικά αποδεχτεί τον ρόλο που παίζει η τοπική δημοκρατία στην οικοδόμηση πλουραλιστικών και ανοικτών κοινωνιών. Λόγω της εγγύτητας τους στον πολίτη οι τοπικές αρχές μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο τοπική ανάπτυξη καθώς και τη διάδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτών και δημοκρατικών θεσμών».

“Απευθυνόμαστε ανοιχτά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τους Βουλευτές του Νομού Αργολίδας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τους Δημάρχους Αργολίδας και ζητάμε ισότιμη συμμετοχή στον διάλογο σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αναλυθούν όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία των Κοινοτήτων ενόψει της αλλαγής του εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση».

Γκιόλας: Όχι στο μαρασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης

Με αφορμή την ανακοίνωση των 8 προέδρων των τοπικών κοινοτήτων της Ερμιονίδας, οι οποίοι αντιτίθενται στον κυοφορούμενο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Γκιόλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με έκδηλο ενδιαφέρον λάβαμε γνώση του από 27/1/2021 συμφωνητικού των Προέδρων όλων των Κοινοτικών Συμβουλίων, οκτώ τον αριθμό, του Δήμου Ερμιονίδας, με το οποίο αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την Κοινότητα ως διαχρονικό πυρήνα της Ελληνικής κοινωνίας που υπηρετεί και εκφράζει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού.

Εκδηλώνουν επομένως, την αντίθεσή τους στον κυοφορούμενο εκλογικό νόμο, που συνθλίβει το ρόλο και τη σημασία των Κοινοτικών Συμβουλίων ως αυτοτελών αυτοδιοικητικών οργάνων εκλεγομένων με ανεξάρτητη κάλπη.

Οι Κοινότητες των Δήμων, με το Νόμο 4555/2018 καθιερώθηκαν ως αυτοδύναμος αυτοδιοικητικός θεσμός με το σκοπό να υπηρετήσει αμεσοδημοκρατικές και συμμετοχικές αρχές διακυβέρνησης στις μικρότερες υπάρχουσες δομές αυτοδιοικητικής οργάνωσης. Αναφερόταν συγκεκριμένα σε δημοτικά διαμερίσματα αστικών κέντρων αλλά κυρίως σε μικρότερες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά.

Η θέσπιση αυτή δεν προήλθε ως εγκεφαλική σύλληψη και αφηρημένο κατασκεύασμα. Προέκυψε από τη βούληση να υπηρετηθούν, στο βέλτιστο  βαθμό, οι αρχές της άμεσης και συμμετοχικής διαδικασίας και της αρχής της εγγύτητας. Η κοινωνική αποδοχή υπήρξε πολύ μεγάλη αφού, όπως επί λέξει αναφέρουν οι οκτώ πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων της Ερμιονίδας: «Η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη αιρετών των τοπικών Κοινοτήτων ενεργοποίησε μια γενιά αυτοδιοικητικών που στόχο έχουν την εκπροσώπηση των συμφερόντων του τόπου τους, πέρα από κομματικές ή δημαρχοκεντρικές εξαρτήσεις».

Ποιοι γνωρίζουν τα τοπικά θέματα, τις ανάγκες των κοινοτήτων τους και ποιοι μπορούν να προτείνουν λύσεις; Ποιοι βλέπουν καθημερινά και συνδιαλέγονται με τους κατοίκους του χωριού και της πόλης τους; Ποιοι θα πάρουν πρωτοβουλίες και θα εργασθούν και εθελοντικά για να επιλυθεί ένα άμεσο πρόβλημα στον τόπο τους;

Δεν είναι άλλοι από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς της νέας γενιάς, αυτούς που υιοθετούν και κάνουν πράξη τη δημοκρατία στην τοπικήτους κοινωνία.

Είναι οι ίδιοι που συζητούν, συνδιαλέγονται, ακόμα και απολογούμενοι  καθημερινά, ερχόμενοι πρόσωπο με πρόσωπο με τους συμπολίτες τους.

Αυτά τα άτομα έδρασαν συλλογικά και έδειξαν διάθεση συμμετοχής,  έθεσαν στόχους και υπηρέτησαν ψυχή τε και σώματι την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι κινήσεις αυτές που επιβραβεύτηκαν και επελέγησαν από τους πολίτες, αντί να ενδυναμωθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους, όπως προδιέγραψε ο ανωτέρω Νόμος 4555/2018, τις υποβάθμισε ως νέα κοινοτικά Συμβούλια η παρούσα Κυβέρνηση και τους αφαίμαξε στην κυριολεξία, καθιστώντας τους στην ουσία «ένα στρατό χωρίς όπλα» με το νόμο 4623/2019 που εψήφισε.

Η σχεδιαζόμενη περαιτέρω συρρίκνωση  του αυτοδιοίκητου και της αυτοδυναμίας των ως πρωταρχικών κυττάρων της δημοκρατίας στις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα χωριά τους είναι βέβαιο ότι θα αποκρουσθεί αποφασιστικά από την κοινωνία των πολιτών.

Τρανό παράδειγμα της πανστρατιάς που θα αντιταχθεί σε περαιτέρω φαλκίδευση του ρόλου και της εξουσίας των τοπικών συμβουλίων, υπήρξε η ομόθυμη απόφαση όλων των Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων της Ερμιονίδας και το κυοφορούμενο κίνημα αντίδρασης των τοπικών κοινοτικών συμβουλίων όλης της χώρας.

Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως απλός πολίτης δηλώνω την αμέριστη συμπαράστασή μου σ’ αυτή την πανστρατιά που θα ενισχύσει τη δημοκρατία φέρνοντας τη λήψη των αποφάσεων στο εγγύτερο προς την τοπική κοινωνία όργανο της πιο γνήσιας και αντιπροσωπευτικής έκφρασης των πολιτών».

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News
Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Οι τελευταίες Ειδήσεις του anagnostis.org από την Πελοπόννησο.
Τι συμβαίνει στην Αργολίδα. Τα νέα σε Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Ερμιονίδα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε ακόμα

Back to top button