ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

anagnostis.org

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ Ο.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΘΕΣΙΣ O.E.

ΕΔΡΑ: Βελλίνη 5, Ναύπλιο, 21100

ΑΦΜ: 099393234

Δ.Ο.Υ.: Ναυπλίου

ΑΡ. ΓΕΜΗ. 030044813000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΑΧΥΧΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βελλίνη 5, Ναύπλιο, 21100

t. 2752022257

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ο.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ Ο.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ: Αναστάσιος Γκάτζιος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναστάσιος Γκάτζιος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ευτυχία Θεμελή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Αναστάσιος Γκάτζιος

ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΕΑ: Α. Γκάτζιος Θ. Ντάνος ΟΕ

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ δηλώνει ότι η ίδια και ο παρών ιστότοπος anagnostis.org συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

Exit mobile version