home design 800x400
home design 1170Χ320

Άστρος: Η λειψυδρία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις

Η περιοχή του Άστρους συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 περιοχές της Πελοποννήσου για τις οποίες έχει σημάνει συναγερμός ήδη από το 2018 και έχουν τεθεί υπό επιτήρηση
paralio_astros_kynouria_1

Από της συστάσεως του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το 1998, το πρόβλημα της λειψυδρίας ιεραρχείται ως το σοβαρότερο πρόβλημα του Δήμου, ιδιαίτερα της περιοχής του Παραλίου Άστρους. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια το πρόβλημα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της πολύ μικρής χιονόπτωσης στα ορεινά.

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης που έχει καταρτίσει η Γενική Διεύθυνση Υδάτων, η περιοχή του Άστρους, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 περιοχές της Πελοποννήσου για τις οποίες έχει σημάνει συναγερμός ήδη από το 2018, και έχουν τεθεί υπό επιτήρηση (βλ. επισυναπτόμενο χάρτη).

Παρ’ όλα αυτά και παρά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συντάσσει ο Δήμος διαχρονικά, επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα.

xartis leipsidrias

Ποια έργα υλοποιούνται στην περιοχή

Σύμφωνα με την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΔΒΠ υλοποιούνται τα εξής έργα:

 • Βασικός αγωγός τροφοδότησης υδρευτικού ύδατος κεντρικής δεξαμενής οικισμού Παρ. Άστρους Δ. Β. Κυνουρίας
 • Βασικός αγωγός τροφοδότησης υδρευτικού ύδατος κεντρικής δεξαμενής οικισμού Κορακοβουνίου Δ. Β. Κυνουρίας
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου στους Οικισμούς Άστρος, Παρ. Άστρος, Καστρί, Βέρβενα, Άγιος Ανδρέας Δ. Β. Κυνουρίας
 • Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δ. Β. Κυνουρίας
 • Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης και σύνδεσης της με υφιστάμενα υδρολειπτικά έργα και υφιστάμενα δίκτυα διανομής στους οικισμούς Άστρος, Παρ. Άστρος, Κάτω Βερβένων & Ξηροπηγάδου

Από τα Παραπάνω έργα δεν υλοποιήθηκε σχεδόν κανένα (μόνο το Σύστημα Τηλεμετρίας).

Μέτρα διατήρησης της προσφοράς νερού

Εν όψει της τουριστικής περιόδου που ξεκινά, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα πρόληψης για τη διατήρηση της προσφοράς του νερού αλλά και για την ελάττωση των απωλειών λόγω βλαβών, και της σπατάλης νερού.

Τα μέτρα αυτά εν δυνάμει πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, όπως εφεδρικές γεωτρήσεις
 • συστηματική παρακολούθηση δικτύων για τυχόν διαρροές,
 • εφεδρικό δίκτυο παροχής νερού κ.ά.

Μέτρα ελάττωσης της ζήτησης – σπατάλης νερού

Τα μέτρα αυτά, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση των χρηστών νερού, συνεχή και εξαντλητική για τη σπουδαιότητα του προβλήματος που πρόκειται να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες, καθώς και ενημέρωση από τους ξενοδόχους στους επισκέπτες για περιορισμό της κατανάλωσης νερού.
 • Προληπτικό έλεγχο δεξαμενών – δικτύων για διαρροές και επιδιορθώσεις.
 • Ενημέρωση για προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας οικιακών δικτύων και δικτύων τουριστικών μονάδων.
 • Έλεγχο και συστηματική καταγραφή στάθμης – παροχής, πηγών, υπόγειων, επιφανειακών.

Άρδευση

Όπως αναφέρει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας αναφορικά με το αρδευτικό ζήτημα:

«Στην περιοχή του Άστρους, που έχουμε ήδη λειψυδρία, εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε υπεράντληση από τους υδροφόρους ορίζοντες πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, άρα βάζουμε θαλασσινό νερό μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον τόπο μας, αλλά και για εμάς και τα παιδιά μας (φαινόμενο υφαλμύρινσης).

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με μετρήσεις της αλμυρότητας του νερού που έχουμε κάνει, σε γεώτρηση ΝΔ του Παραλίου Άστρους η αλμυρότητα βρέθηκε 3500 ppm, σε γεώτρηση ΒΔ του Παραλίου Άστρους, 8500 ppm, με ανώτερο όριο καθαρού «μπλε» νερού για πότισμα τα 500 ppm. Σημειώνουμε ότι στο θαλασσινό νερό η αλμυρότητα είναι 35.000 ppm ή 35 gr αλάτι σε 1 λίτρο.

Ένα μέτρο για την αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος θα ήταν η αναβάθμιση της Μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού από Δευτερογενή σε Τριτογενή ώστε να επαναχρησιμοποιείται για άρδευση το νερό που αποβάλλεται στη θάλασσα.

Με την επιστολή μας αυτή εκπέμπουμε S.O.S προς κάθε κατεύθυνση!

Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα!

Δυστυχώς ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας όλα τα τελευταία χρόνια είναι τραγικά απών από την αντιμετώπιση και αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος.

Επιμένει να μην ασχολείται με τα πολλά προβλήματα υποδομών (λειψυδρία, αντιπλημμυρική προστασία, οδοποιία, πεζοδρόμια, προστασία του περιβάλλοντος, κ.λπ.), από τα οποία υποφέρει το Παράλιο Άστρος, αλλά και ολόκληρη η περιοχή.

Δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, να μην καλύπτονται οι ανάγκες των χιλιάδων κατοίκων, επισκεπτών και παραθεριστών του Παραλίου Άστρους και να υποβαθμίζεται έτσι όλο και περισσότερο η ποιότητα ζωής τους».

Σχόλια

dei comp 1

ΛΟΓΟΣ
newsletter banner anagnostis