home design 800x400
home design 1170Χ320

Ερμιονίδα: Τι έκανε η δημοτική αρχή Γεωργόπουλου για την εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας στο νερό

Η απάντηση του δημάρχου στους επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης
Ποτήρι νερό

Με δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ.κ. Αποστόλου Παναγιώτης, Λάμπρου Τάσος και Τόκας Τάσος, έθεσαν το ζήτημα της επάρκειας και της ποιότητας του νερού στον Δήμο Ερμιονίδας, κατηγορώντας το δήμαρχο Γιάννη Γεωργόπουλο για αδράνεια πάνω σε αυτό το θέμα.

Όπως αναφέρει σήμερα σε απάντησή του ο δήμαρχος Ερμιονίδας:

«Όλοι συμφωνούμε πως πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, για το οποίο βέβαια δεν έχει γίνει καμία αποτελεσματική ενέργεια τα τελευταία 30 χρόνια.

Μάλιστα τα 17 από αυτά έχουν διοικήσει τον Δήμο μας οι κ.κ. Αποστόλου Παναγιώτης και Λάμπρου Τάσος, από σημαντικές θέσεις ευθύνης χωρίς να δώσουν την παραμικρή λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα.

Βέβαια, οποιαδήποτε υλοποιήσιμη πρόταση για την επίλυσή του, είναι καλοδεχούμενη από την Δημοτική Αρχή.

Την ποιότητα του νερού που τρέχει στις βρύσες μας όλοι την γνωρίζουμε και το βασικό ζητούμενο είναι οι λύσεις που υπάρχουν για καλύτερο νερό.

Η εξασφάλιση της επάρκειας και η βελτίωση της ποιότητας του νερού για ύδρευση και άρδευση ήταν για μας μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, όταν αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου Ερμιονίδας την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Από την πρώτη στιγμή ασχοληθήκαμε με την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού, σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας.

Επισκευάσαμε πάνω από είκοσι δημοτικές γεωτρήσεις, (μοτέρ, σωληνώσεις, ηλεκτρομηχανολογικά κ.λ.π.) και αντικαταστήσαμε χιλιάδες μέτρα αγωγών ύδρευσης σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας.

Επίσης, συνδέσαμε στο δίκτυο ύδρευσης του Ηλιοκάστρου, την διανοιχθείσα από το έτος 2014, γεώτρηση στην περιοχή της “Καμάριζας”.

Έτσι εξασφαλίσαμε επάρκεια νερού στις Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας για όλο τον χρόνο, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, οι οποίες βρίσκονται στην φάση της διόρθωσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, λάβαμε άδεια εξόρυξης νέας γεώτρησης στην περιοχή “Βγέθι” και προχωράμε στην διάνοιξή της, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης του Λουκαϊτίου.

Πρόσφατα ανατέθηκε σε εργολάβο το έργο των «Εργασιών Καθαρισμού Γεωτρήσεων Ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.», με άμεσο στόχο τον καθαρισμό και την ενεργοποίηση της υδροληψίας από την γεώτρηση που βρίσκεται στη σημερινή θέση της Πυροσβεστικής (παλιά σφαγεία), η οποία παραμένει ανενεργή εδώ και αρκετά χρόνια.

Σκοπός μας με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, βάση της σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία, είναι η άμεση επανένταξή της στο δίκτυο παροχέτευσης της ζώνης παροχής Κρανιδίου – Κοιλάδας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί  η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού στους καταναλωτές, αφού η ποιότητα του ύδατος που θα αντληθεί από τη συγκεκριμένη γεώτρηση αναμένεται να είναι καλύτερη των υπαρχουσών υδροληψιών.

Προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των βλαβών στα απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης, έτσι ώστε να σταματήσουν οι συχνές διαρροές νερού και οι διακοπές υδροδότησης και καμία σταγόνα νερού να μην πηγαίνει χαμένη.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες, με πρώτη απ’ όλες την έγκριση από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” της «Ενεργειακής Αναβάθμισης Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» ύψους 2.572.739,60€, ενός πολύ σημαντικού έργου το οποίο είναι πλέον υπό δημοπράτηση.

Ακόμα ανατέθηκε η «Η επικαιροποίηση της μελέτης για την Αναβάθμιση του Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου», μια ανάθεση ιδιαίτερα σημαντική, αφού πλέον θα διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας μια επικαιροποιημένη μελέτη, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες του Κρανιδίου.

Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου, προϋπολογισμού περίπου 3.800.000,00€, ενός έργου το οποίο έχει χαθεί δύο φορές από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Ερμιονίδας.

Επίσης, εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε η μελέτη για την «Αναβάθμιση Υποδομών και Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε. Ερμιόνης» ύψους 1.891.560,48€ και είμαστε έτοιμοι για την υποβολή της σχετικής πρότασης χρηματοδότησης του έργου από Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Το επόμενο μέλημά μας είναι η βελτίωση της ποιότητας του νερού τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση.

Στην κατεύθυνση της άρδευσης έχουν γίνει ορισμένες σημαντικές ενέργειες, με πρώτη απ’ όλες την έγκριση από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ενός πολύ σημαντικού έργου, αυτού της «Τριτοβάθμιας Αναβάθμιση του Βιολογικού Κρανιδίου» ύψους 3.127.528,00€.

Το έργο βρίσκεται πλέον υπό δημοπράτηση και μετά την ολοκλήρωσή του, όλο το παραγόμενο νερό θα χρησιμοποιείται για άρδευση.

Να σημειωθεί πως ήδη έχει δημοπρατηθεί η «Δευτεροβάθμια Αναβάθμιση του Βιολογικού Κρανιδίου» ύψους 500.000,00€, ένα έργο το οποίο υλοποιείται από τον Δήμο Ερμιονίδας με ιδίους πόρους.

Οριστική λύση στο πρόβλημα της επάρκειας ποιοτικού νερού άρδευσης, θα δοθεί με την ολοκλήρωση του έργου της μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα του Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας, το οποίο σήμερα βρίσκεται στην φάση της δημοπράτησης, αφού ολοκληρώνονται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις.

Το έργο έχει ενταχθεί από τις 2 Ιουλίου 2019 στη Δράση “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 68.350.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι αγωγοί δικτύων νερού, τα αντλιοστάσια, οι λιμνοδεξαμενές και όλα τα υποέργα που αφορούν απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία, ΟΚΩ (διαδικασία μετατόπισης υπαρχόντων δικτύων), ηρτημένη εσοδία (καθορισμός χρηματικής αποζημίωσης για τις προκληθείσες ζημιές), ΔΕΗ και κατασκευή αρδευτικού δικτύου στον Δήμο Ερμιονίδας.

Μάλιστα, η πορεία του έργου συζητήθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχα στις 24 Αυγούστου 2022, με τον  αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.

Ένα τόσο σημαντικό έργο, (που σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της αυξανόμενης λειψυδρίας), για την αναβάθμιση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της απειλούμενης με ερημοποίηση Ερμιονίδας, έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της έναρξης των εργασιών και στην υλοποίησή του και από την πλευρά μας σαν Δημοτική Αρχή κάνουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου αυτό το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του νερού ύδρευσης, υπάρχει συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Καθηγητή Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, κ. Ευθύμιο Λέκκα, προκειμένου να γίνει καταγραφή των χειμάρρων στον Δήμο μας, με σκοπό την δημιουργία μικρών φραγμάτων συλλογής πόσιμου νερού.

Επιπλέον, βρισκόμαστε στην φάση της επικαιροποίησης μελέτης για δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα λαμβάνει ενέργεια από φωτοβολταϊκά και θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του Δήμου Ερμιονίδας.

Τέλος, ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης για το “Σχέδιο Ασφαλείας Νερού” (ΣΑΝ), σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, όπως αυτές συντάχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων» για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ, περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα.

Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διενέργεια των απαιτούμενων δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης, από τις γεωτρήσεις έως τις βρύσες των καταναλωτών, τον έλεγχο των γεωτρήσεων και των δεξαμενών και την καταγραφή επικίνδυνων συμβάντων, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας του νερού στους κατοίκους της Ερμιονίδας».

Σχόλια

riviera banner

newsletter banner anagnostis