home design 800x400
home design 1170Χ320

Δήμος Ερμιονίδας: Η Ενεργειακή Πολιτική και οι απευθείας αναθέσεις

Ενέργειες και δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου ενεργειακού κόστους
Ερμιονίδα: Ερωτηματικά για την παραίτηση Δημαράκη

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει έγκαιρα προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες και δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου ενεργειακού κόστους που βιώνουμε τη φετινή χρονιά.

Όπως αναφέρεται από πλευράς Δήμου:

«Ήδη εγκρίθηκαν από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και είναι προς δημοπράτηση, δύο πολύ σημαντικά έργα τα οποία θα μειώσουν αισθητά το ενεργειακό κόστος λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας και θα αποφέρουν αξιοσημείωτα ενεργειακά οφέλη για τους Δημότες της Ερμιονίδας.

Το ένα είναι η «Τριτοβάθμια Αναβάθμιση του Βιολογικού Κρανιδίου», ύψους 3.127.528,00€ και το άλλο η «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας», ύψους 2.572.739,60€.

Επίσης, ο Δήμος Ερμιονίδας βρίσκεται στην διαδικασία δημιουργίας μιας αυτόνομης Ενεργειακής Κοινότητας, στην οποία θα συμμετέχουν πέντε Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.

Η διαδικασία υλοποίησης και συγκρότησης της Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Ερμιονίδας, η οποία πλέον βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, έχει ανατεθεί στην “Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε”.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Ερμιονίδας θα δραστηριοποιηθεί αυτόνομα στον ενεργειακό τομέα αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας, με την δημιουργία ενός δημοτικού ενεργειακού πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, λειτουργία σταθμού βιομάζας ή βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας κ.λ.π.

Έτσι, ο Δήμος Ερμιονίδας θα παράγει για δική του χρήση καθαρή ενέργεια, εξασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία, εξοικονομώντας ταυτόχρονα σημαντικούς ενεργειακούς πόρους προς όφελος των Δημοτών.Έτσι, ο Δήμος Ερμιονίδας θα παράγει για δική του χρήση καθαρή ενέργεια, εξασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία, εξοικονομώντας ταυτόχρονα σημαντικούς ενεργειακούς πόρους προς όφελος των Δημοτών.

Επιπλέον, αυτή την περίοδο ο Δήμος Ερμιονίδας ετοιμάζει φάκελο υποβολής στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτηρίων “Ηλέκτρα”, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος του προγράμματος “Ηλέκτρα” είναι η ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων με σκοπό την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Επίσης, ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, που εμπλέκει Δήμους ανεξαρτήτου μεγέθους, στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Οι Δήμοι που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων, ανάμεσα τους και ο Δήμος Ερμιονίδας, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2030, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 40% και ταυτόχρονα υιοθετούν μέτρα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι Δήμοι που υπογράφουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύονται για την υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).Ο σκοπός που έχουν προβλεφθεί οι απευθείας αναθέσεις από το νομοθέτη, είναι προκειμένου να πραγματοποιηθούν γρήγορα ορισμένες ενέργειες που αφορούν τους ΟΤΑ, σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που αφορούν σαφώς μεγαλύτερα χρηματικά ποσά και απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υλοποίησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα μικρά έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες προχωρούν πολύ γρήγορα, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η τοπική οικονομία, αφού κατά 90% μοιράζονται στους επαγγελματίες της περιοχής μας.

Ένα μικρό ποσοστό το οποίο πάει σε επαγγελματίες εκτός της Ερμιονίδας, αφορά εργασίες και προμήθειες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από ντόπιους.

Για παράδειγμα, για να ανακατασκευασθεί η κεντρική θέρμανση ενός σχολείου, απαιτείται ο εργολάβος να διαθέτει πτυχίο Εργολήπτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Οπότε, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κάποιος ντόπιος εργολάβος με το απαραίτητο πτυχίο, η κατασκευή του θα ανατεθεί σε εργολάβο εκτός Ερμιονίδας, αφού αυτή η εργασία είναι κατεπείγουσα.

Άλλο ένα παράδειγμα της ευελιξίας των απευθείας αναθέσεων και της ταχύτητας με τη οποία αυτές υλοποιούνται, είναι οι κατεπείγουσες Συντηρήσεις και Επισκευές των Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2022, ύψους 42.346,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι οποίες ανατέθηκαν πρόσφατα σε εργολάβο.σκοπός που έχουν προβλεφθεί οι απευθείας αναθέσεις από το νομοθέτη, είναι προκειμένου να πραγματοποιηθούν γρήγορα ορισμένες ενέργειες που αφορούν τους ΟΤΑ, σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που αφορούν σαφώς μεγαλύτερα χρηματικά ποσά και απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υλοποίησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα μικρά έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες προχωρούν πολύ γρήγορα, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η τοπική οικονομία, αφού κατά 90% μοιράζονται στους επαγγελματίες της περιοχής μας.

Ένα μικρό ποσοστό το οποίο πάει σε επαγγελματίες εκτός της Ερμιονίδας, αφορά εργασίες και προμήθειες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από ντόπιους.

Για παράδειγμα, για να ανακατασκευασθεί η κεντρική θέρμανση ενός σχολείου, απαιτείται ο εργολάβος να διαθέτει πτυχίο Εργολήπτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Οπότε, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κάποιος ντόπιος εργολάβος με το απαραίτητο πτυχίο, η κατασκευή του θα ανατεθεί σε εργολάβο εκτός Ερμιονίδας, αφού αυτή η εργασία είναι κατεπείγουσα.

Άλλο ένα παράδειγμα της ευελιξίας των απευθείας αναθέσεων και της ταχύτητας με τη οποία αυτές υλοποιούνται, είναι οι κατεπείγουσες Συντηρήσεις και Επισκευές των Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2022, ύψους 42.346,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι οποίες ανατέθηκαν πρόσφατα σε εργολάβο.

Η ανάθεση έγινε κατόπιν αποστολής πρόσκλησης σε τρεις διαφορετικούς εργολάβους, η οποία τους κοινοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπως ορίζει ο Νόμος.

Όπως γίνεται κατανοητό, η εν λόγω πρόσκληση αναρτήθηκε σε δημόσια θέα στην διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου δημοσιεύονται όλοι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και οι δημόσιες συμβάσεις και επιλέγει η χαμηλότερη προσφορά με ταυτόχρονη δέσμευση του εργολάβου ότι το έργο θα υλοποιηθεί άμεσα από ντόπια συνεργεία».

Σχόλια

riviera banner

newsletter banner anagnostis