home design 1170x320 (banner)
home design 1170x320 (banner)
proeklofiko-maketa-xatzinikolaou
ΜεσσηνίαΚοινωνίαFeatured

Καλαμάτα: Στο σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια το αεροδρόμιο της πόλης

Εργαστήριο της ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα περιφερειακά αεροδρόμια εν όψει τουριστικής περιόδου

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας εντάσσεται στο σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, εν όψει της τουριστικής περιόδου.

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο εργαστήριο διαλειτουργικότητας, που διοργανώθηκε από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σκοπός του εργαστηρίου, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 20 έως 22 Ιουνίου, ήταν η ολιστική προσέγγιση των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό ασφαλείας των δεκατεσσάρων περιφερειακών αερολιμένων της χώρας και συγκεκριμένα στο πλαίσιο εκπόνησης και κατάρτισης των Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης σ’ αυτά.

Αεροδρόμιο Καλαμάτας (3)
Φώτο: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με γνώμονα τον ομοιογενή επιχειρησιακό σχεδιασμό σε όλους τους αερολιμένες της χώρας, βρίσκεται υπό ανάπτυξη πρότυπο σχέδιο ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να προτυποποιηθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας στους αερολιμένες της
χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν αφενός το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στην ασφάλεια των αερολιμένων και αφετέρου, τα περιεχόμενα του υπό εκπόνηση πρότυπου σχεδίου ασφάλειας αερολιμένων.
Τη δεύτερη ημέρα, αναπτύχθηκαν θεματικές ενότητες σχετικά με τον σχεδιασμό ασφάλειας αερολιμένων από Βρετανούς εμπειρογνώμονες, στο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας, που μπορούν να ενσωματωθούν στον υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τέλος, την τρίτη ημέρα διεξήχθη άσκηση επί χάρτου, ώστε τα συμπεράσματα της άσκησης να ληφθούν υπόψη στο εν λόγω πρότυπο σχέδιο και να πραγματοποιηθούν διορθωτικές αλλαγές. Επιπλέον, σκοπός της άσκησης αποτέλεσε η επαύξηση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την βέλτιστη πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στους 14 αερολιμένες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και αυτός της Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένα, τα σενάρια άσκησης επί χάρτου, προσομοίωναν ένα υποθετικό περιβάλλον ασφάλειας, ενώ τα περιστατικά που περιλαμβάνονταν σε αυτά, είχαν σκοπό να δημιουργήσουν συνθήκες για τη διενέργεια ενός οργανωμένου πλαισίου ανταλλαγής απόψεων για τη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας και προκλήσεις που σχετίζονται αφενός με θέματα διαλειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αφετέρου με την εφαρμογή των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων τους, καθώς και του υπό εκπόνηση πρότυπου σχεδίου ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης των αερροδρομίων.

Το τριήμερο εργαστήριο ήταν σχεδιασμένο, ώστε αφενός να τροφοδοτήσει το περιεχόμενο του πρότυπου σχεδίου ασφάλειας, αφετέρου να το θέσει σε δοκιμασία, μέσω των σεναρίων της άσκησης επί χάρτου.

φωτογραφία αρχείου

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν σημαντικά και πρόκειται να τροφοδοτήσουν τις περαιτέρω
δράσεις που έχουν δρομολογηθεί, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής πραγματικής άσκησης πεδίου σε ένα από τα περιφερειακά αεροδρόμια, τον προσεχή Νοέμβριο.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση των εργασιών του εργαστηρίου, παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας και ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, Matthew Lodge, οι οποίοι επέδωσαν και τα πτυχία στους συμμετέχοντες.
Ο Κωνσταντίνος Σκούμας στην ομιλία του, ανέφερε: «Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι το διεθνές, εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον συνεχώς μεταλλάσσεται. Το έγκλημα τρέχει με μεγάλες ταχύτητες, εμείς θα πρέπει να είμαστε μπροστά από το έγκλημα, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο και οι δράσεις αυτές, οι εκπαιδεύσεις αυτές, η διαλειτουργικότητα αυτή, για να αντιμετωπίσουμε κρίσιμες καταστάσεις είναι απαραίτητες, αποτελούν προϋπόθεση για την Ελληνική Αστυνομία, για την Ευρωπαϊκή αστυνομία και σε συνεργασία με όλες τις αστυνομίες του κόσμου, σε ανταλλαγή πληροφοριών, σε ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών, που αφορούν τρομοκρατικές ενέργειες.
Όλα αυτά και η συνεργασία αυτή θα συμβάλουν απαραίτητα στην αντιμετώπιση όλων των κινδύνων, οι οποίοι ελλοχεύουν σε όλα τα επίπεδα, σε παγκόσμιο, εθνικό ή ευρωπαϊκό. Μετά από τέτοιες εκπαιδεύσεις είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση μας παρουσιασθεί και στα 14 αεροδρόμια αλλά και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται να επέμβει η Ελληνική Αστυνομία.»
Από την πλευρά του ο Matthew Lodge επεσήμανε: “Κάθε χρόνο, το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο 11 μείζονα συμβάντα. Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, προϋπόθεση είναι ο
συντονισμός των φορέων έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς, έχουμε δει πολλές και καταστροφικές κρίσεις, η φύση τους και ο αντίκτυπος που έχουν στη ζωή μας απαιτούν τη συμμετοχή όλο και περισσότερων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων. Επομένως, η λέξη κλειδί είναι η διαλειτουργικότητα, ως ουσιαστικό στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την ενίσχυση των πολιτικών διαχείρισης τους.
Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι, η διαχείριση μιας έκτακτης ανάγκης δεν εξαρτάται μόνο από το πώς θα ανταποκριθούν οι αρμόδιοι φορείς και οι υπηρεσίες τη στιγμή που προκύπτει ένα έκτακτο γεγονός, εξίσου σημαντικό και τολμώ να πω ακόμη πιο σημαντικό, είναι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός ενός ενιαίου πλαισίου πριν προκύψει η έκτακτη ανάγκη.
Ο καθορισμός στόχων, ο έγκυρος σχεδιασμός και η θέσπιση διαδικασιών ανταπόκρισης συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στην πρόληψη όσο και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Επομένως, όπως λένε και οι ειδικοί είναι πλέον αναγκαίο, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας να
αποτελούν μια συστηματική διαδικασία, η οποία θα εξελίσσεται και θα αναπτύσσεται διαρκώς, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό”.

Αεροδρόμιο Καλαμάτας (2)
Φώτο: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στο εργαστήριο για το σχεδιασμό ασφάλειας και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης συμμετείχαν στελέχη κεντρικών και περιφερειακών Αστυνομικών Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στο σχεδιασμό ασφάλειας αερολιμένων, καθώς και στελέχη από την Πολεμική Αεροπορία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Ε.Κ.Α.Β., τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και εμπειρογνώμονες του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σημειώνεται ότι, με αφορμή την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου και την αναμενόμενη αυξημένη κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας αλλά και στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας το εργαστήριο για το σχεδιασμό θα συμβάλλει στη θωράκιση των ζωτικής σημασίας υποδομών αυτών και στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της χώρας, εστιάζοντας στον τουρισμό σε κεντρικό επίπεδο.

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News
Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Οι τελευταίες Ειδήσεις του anagnostis.org από την Πελοπόννησο.
Τι συμβαίνει στην Αργολίδα. Τα νέα σε Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Ερμιονίδα

Διαβάστε ακόμα

Back to top button