home design 800x400
home design 1170Χ320

Best MED με την Καρδαμύλη στο επίκεντρο

Υπουργείο Τουρισμού: Επιτυχής η πορεία υλοποίησης του Έργου “BEST MED”.

|

Χρόνος ανάγνωσης

4 λεπτά

|

0 Σχόλια στο Best MED με την Καρδαμύλη στο επίκεντρο
Καρδαμύλη

Με επιτυχία προχωρά προς την τελική του φάση, το έργο Best MED, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020, σε συνεργασία με έντεκα φορείς από οκτώ χώρες. Για την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου Βιώσιμης Διαχείρισης Πολιτιστικών Διαδρομών επιλέχθηκε το πολιτιστικό μονοπάτι, Καρδαμύλη – Πετροβούνι – Εξωχώρι – Αγία Σοφία – Καρδαμύλη, στη Δυτική Μάνη, σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης «Οι Δρόμοι της Ελιάς».

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο στάδιο της δοκιμής του μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης πολιτιστικών μονοπατιών, δύο διαδικτυακά συμμετοχικά εργαστήρια (Policy Learning Seminars) και μια εστιασμένη διαδικτυακή συζήτηση (Focus Group) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στην τοπική τουριστική ανάπτυξη φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο, οργανώθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού επιπλέον δράσεις στην επιλεγμένη περιοχή της Μεσσηνίας και συγκεκριμένα, ταξίδι εξοικείωσης (Fam Trip) στις 23 Οκτωβρίου 2021 στην περιοχή του πολιτιστικού μονοπατιού της Καρδαμύλης, Δυτική Μάνη και εκδήλωση με μορφή Δυναμικού Συμμετοχικού  Εργαστηρίου (Living Lab) στην Καλαμάταστις 24 Οκτωβρίου 2021.

Στις δράσεις τουΥπουργείου Τουρισμού συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων όπως η Περιφέρεια, οι εμπλεκόμενοι δήμοι, επιχειρηματίες υπαίθριων δραστηριοτήτων, τουριστικοί πράκτορες, το εμπορικό επιμελητήριο, το Υπουργείο Πολιτισμού -Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ξενοδόχοι κ.α. που επικεντρώθηκαν στη σύσταση ενός φορέα διαχείρισης πεζοπορικών και πολιτιστικών μονοπατιών, στις μεταξύ τους συνέργειες για τη συλλογή δεδομένων καθώς και στον καθορισμό προτεραιοτήτων με βάση τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε ολόκληρη την περιοχή δημιουργώντας από κοινού ένα σχέδιο δράσης.

Στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2021 το Υπουργείο Τουρισμού πραγματοποίησε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο, με θέμα «Ανάπτυξη και διαχείριση πολιτιστικών διαδρομών» στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των εκπροσώπων και στελεχών των φορέων χάραξης πολιτικής, εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών φορέων, εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων ενδιαφερομένων μερών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό για την παροχή γνώσεων σχετικά με τις πολιτιστικές διαδρομές ως καινοτόμο προϊόν που εξυπηρετεί την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού. Το εκπαιδευτικό υλικό θα μεταφραστεί σε έξι γλώσσες για τους αντίστοιχους φορείς των εταίρων του έργου και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου

Τα σημαντικά αποτελέσματα των ενεργειών του Υπουργείου Τουρισμού και η καλή εφαρμογή του μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης του πολιτιστικού πεζοπορικού μονοπατιού της Καρδαμύλης, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021, στο Κοινό Σεμινάριο (Joint Seminar) στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα με θέμα «BEST MED & SMARTMED: Ανταλλαγή καλών πρακτικών και δημιουργία συνεργειών» στο οποίο συμμετείχαν οι εταίροι όλων των διακρατικών στρατηγικών προγραμμάτων του Interreg. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τονίστηκε η σημασία της ενεργού εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών, των τοπικών επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου και η εδραίωση εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών. Οι απαραίτητες νέες ικανότητες και γνώσεις που χρειάζεται να αποκτήσουν οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, καθώς και ο καίριος ρόλος της τεχνολογίας, υπό το πρίσμα ιδίως των επιπτώσεων της πανδημίας, τέθηκαν στο επίκεντρο του “Κοινού Σεμιναρίου”. Το “στοίχημα” των έξυπνων πόλεων και των πόλεων μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, των λεγόμενων “zero cities”, αποτέλεσαν, τέλος, σημαντικό πεδίο συζήτησης με προτάσεις σύστασης κόμβων (hubs) “έξυπνου τουρισμού”, εφαρμογής δράσεων επικοινωνίας και προβολής και διεύρυνσης της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε στην υβριδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια του Λάτσιο της Ιταλίας με αντικείμενο την ανάπτυξη ενός δικτύου παρατηρητηρίων βιώσιμου τουρισμού και παρουσίασε τις ενέργειες για τη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Παρακολούθησης για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Το έργο BEST MED υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Med από οκτώ χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα και  Mαυροβούνιο) με γενικό στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο και την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων στον τουρισμό, όπως η εποχικότητα και η έλλειψη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην διασυνοριακή περιοχή της Μεσογείου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός έξυπνου, συμμετοχικού και βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του έργου BEST MED αναπτύσσεται και ελέγχεται το μοντέλο βιώσιμων πολιτιστικών διαδρομών με σκοπό να βελτιώσει τη διαχείριση των Πολιτιστικών διαδρομών και μονοπατιών και να αξιολογήσει το επίπεδο βιωσιμότητάς τους με τη χρήση μίας δέσμης κριτηρίων και δεικτών. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο Παρατηρητηρίων Τουρισμού στη Μεσόγειο (MED NTO) προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών.

Σχόλια

alexandrion carpathian 300x300cm(13.2.24)
coffee berry
ΛΟΓΟΣ
newsletter banner anagnostis