home design 1170x320 (banner)
home design 1170x320 (banner)
Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: Οι νέες τεχνικές και ενεργειακές απαιτήσεις απαξιώνουν χιλιάδες παλαιά ακίνητα

Αποκάλυψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων για τις νέες τεχνικές και ενεργειακές απαιτήσεις που θα ισχύουν πριν τις πωλήσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία στις τάξεις των ιδιοκτητών αλλά και σε όσους σκοπεύουν να αγοράσουν ακίνητο παλαιότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που δεν έχει δηλαδή ανακαινιστεί, προκαλεί η επικείμενη έναρξη εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Όπως εξηγεί και η ΠΟΜΙΔΑ, η νέα Κοινοτική Οδηγία για τις τεχνικές – ενεργειακές προδιαγραφές των ακινήτων θα δημοσιευθεί στις 14 Δεκεμβρίου και ως εκ τούτου τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να συμμορφώνονται με αυτή.

Όλα αυτά ενόψει του στόχου για μηδενικούς ρύπους έως το 2050, με την Ελλάδα όμως, να έχει, ήδη, βάλει ψηλά τον πήχη, καθώς ο νέος κλιματικός νόμος προβλέπει, για παράδειγμα, κατάργηση των καυστήρων πετρελαίου μέχρι το 2030.

Βάσει της κοινοτικής οδηγίας, σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης ώστε σταδιακά έως το 2035 όλο το κτιριακό απόθεμα να καλύπτεται από ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Η συγκεκριμένη οδηγία, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, θα οδηγήσει σε αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων «με το πιστόλι στον κρόταφο», πλήρη απαξίωση των περιουσιών των ιδιοκτητών και όξυνση του στεγαστικού προβλήματος.

Από την άλλη πλευρά, στελέχη του real estate, αναφέρουν ότι ήδη, είναι σε εξέλιξη μεγάλα επιχορηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως το Εξοικονομώ και σημειώνουν ότι η ενεργειακή αναβάθμιση είναι και προς όφελος των ιδιοκτητών οι οποίοι εξοικονομούν χρήματα λόγω των μειωμένων ενεργειακών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, μονοκατοικίες και μεμονωμένα ακίνητα θα πρέπει, μέχρι και το 2027 να έχουν πετύχει ενεργειακή κλάση απόδοσης Ε, με τη σχετική προθεσμία για τις πολυκατοικίες να είναι μέχρι και το 2030. Γι’αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να αλλάξουν οι σχετικές προθεσμίες, όπως και να οριστούν διαφορετικές ενεργειακές προδιαγραφές σε κάθε κράτος – μέλος.

Η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς τον Πρωθυπουργό

Αναλυτικά, η ΠΟΜΙΔΑ στην επιστολή της που έχει κοινοποιήσει και στον πρωθυπουργό σημειώνει τα εξής.

«Από το Γραφείο Βρυξελλών της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) της οποίας είμαι Πρόεδρος, ενημερωθήκαμε ότι στις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί επίσημα το σχέδιο της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD) που θα προβλέπει εξωπραγματικές και απολύτως ανέφικτες ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά, υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα υφιστάμενα κτίρια. Υποχρεώσεις ριζικής και κοστοβόρας ενεργειακής αναβάθμισής τους, χωρίς καμιά ουσιαστική βοήθεια από το Κράτος, οι οποίες αν δεν τηρηθούν εμπρόθεσμα, τα κάθε είδους κτίρια δεν θα μπορούν ούτε να ενοικιαστούν αλλά και ούτε να πωληθούν, παρά μόνον με «το πιστόλι στον κρόταφο»!!!

Το σχέδιο αυτό, που είναι οικονομικά αδύνατον να εφαρμοστεί στη χώρα του ΕΝΦΙΑ, απειλεί να αφήσει άστεγους και τους ενοικιαστές αφού θα θέσει σταδιακά εκτός αγοράς μισθώσεων το υπάρχον εκμισθούμενο κτιριακό δυναμικό, για το οποίο στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» προβλέπεται μέχρι στιγμής μειωμένη κρατική ενίσχυση, ώστε ουδείς εκμισθωτής μπορεί αντικειμενικά να αναβαθμίσει ενοικιαζόμενο ακίνητο! Η επί θύραις ένταξη και των κτιρίων στο ευρωπαϊκό «σύστημα εμπορίας ρύπων», θα δώσει τη χαριστική βολή στο κόστος στέγασης ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Το σχετικό κεφάλαιο του σχεδίου της οδηγίας προβλέπει τα εξής:

1.ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 7α του σχεδίου της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD), κάθε κράτος μέλος θα θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων. Τα εθνικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σχεδιάζονται με γνώμονα τους εθνικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του κράτους μέλους για την ανακαίνιση κτιρίων και τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Τα πρότυπα θα ισχύουν το αργότερο από το 2027. Έως το 2035, ολόκληρο το εθνικό κτιριακό απόθεμα θα καλύπτεται από ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

  1. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα κτίρια και οι κτιριακές μονάδες που πωλούνται ή ενοικιάζονται σε νέο μισθωτή, με εξαίρεση τις κτιριακές μονάδες σε πολυκατοικίες,

(α) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την κλάση ενεργειακής απόδοσης [E], για συναλλαγή που πραγματοποιείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2027·

β) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την κλάση ενεργειακής απόδοσης [D], για συναλλαγή που πραγματοποιείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2030·

(γ) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον κλάση ενεργειακής απόδοσης [C], για συναλλαγή που πραγματοποιείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2033.

Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω, ένα κτίριο ή κτιριακή μονάδα που δεν συμμορφώνεται με το όριο που ορίζεται στην υποπαράγραφο 1 μπορεί να πωληθεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής θα αναβαθμίσει το κτίριο με το όριο που ισχύει τη στιγμή της πώλησης εντός τριών ετών από την ημερομηνία πώλησης.

  1. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα κτίρια και οι κτιριακέςμονάδες σε πολυκατοικίες:

α) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την κλάση ενεργειακής απόδοσης [E] μετά την 1η Ιανουαρίου 2030·

β) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον την κλάση ενεργειακής απόδοσης [D] μετά την 1η Ιανουαρίου 2035·

(γ) θα έχουν επιτύχει τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης [C] μετά την 1η Ιανουαρίου 2040, χωρίς την τριετή περίοδο χάριτος που προβλέπεται για τα μεμονωμένα ακίνητα κατά την πώλησή τους.

Επειδή είναι απόλυτα σαφές ότι οι υποχρεώσεις αυτές είναι αδύνατον να τηρηθούν από τους ιδιοκτήτες των υπαρχόντων κτιρίων με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε πλήρη απαξίωση των περιουσιών των ιδιοκτητών που κατ΄επέκταση θα καταστρέψει τις ζωές τους, αλλά και σε όξυνση του στεγαστικού προβλήματος των ενοικιαστών, σας ζητούμε, πριν είναι αργά:

Πρώτον να συνειδητοποιήσετε ότι στη χώρα του ΕΝΦΙΑ ο οποίος αποστερεί τους ιδιοκτήτες από κάθε οικονομική δυνατότητα παρέμβασης στα υπάρχοντα κτίρια, είναι εγκληματικό να υιοθετηθούν τέτοιοι εξοντωτικοί και πρακτικά αχρείαστοι κανόνες και προθεσμίες απαξίωσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και αχρήστευσης των κτιρίων, μέσω της θέσης τους εκτός συναλλαγής και

Δεύτερον να παρέμβετε και να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επιβάλλεται από την ιδρυτική αρχή της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της «επικουρικότητας» (Subsidiarity), όχι μόνον οι προδιαγραφές, αλλά και οι προϋποθέσεις και κυρίως οι προθεσμίες υλοποίησης Ελαχίστων Προτύπων Ενεργειακής Απόδοσης, να καθορίζονται από τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τις ενεργειακές και κλιματολογικές συνθήκες της κάθε χώρας και τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του λαού της.»

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News
Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Οι τελευταίες Ειδήσεις του anagnostis.org από την Πελοπόννησο.
Τι συμβαίνει στην Αργολίδα. Τα νέα σε Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Ερμιονίδα

Διαβάστε ακόμα

Back to top button