home design 800x400
home design 1170Χ320

Λέρνα: Η λειψυδρία καμπανάκι για προστασία και σωστή διαχείριση των υδάτων

Με ερώτησή του στη βουλή ο Γιάννης Γκιόλας θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σε σχέση με τη διαφύλαξη του πόσιμου νερού ως απόλυτα απαραίτητου κοινωνικού αγαθού των πολιτών της Αργοναυπλίας.
Πηγές Λέρνας στους Μύλους

Kαμπανάκι για προστασία και σωστή διαχείριση των υδάτων είναι η έλλειψη υδάτινων πόρων στη Λέρνα που έχει ως αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείεται με πόσιμο νερό ο Δήμος Ναυπλιέων. Η λειψυδρία της πηγής που κατ’ εξοχήν τροφοδοτεί με πόσιμο νερό την Αργοναυπλία, αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή και κίνδυνο να στερηθούν οι κάτοικοι εντελώς το πολυτιμότερο αγαθό που είναι το νερό.

Για το θέμα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας. Ο βουλευτής καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της πηγής της Λέρνας.

Με την ερώτηση αυτή τίθεται σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σε σχέση με τη διαφύλαξη του πόσιμου νερού ως απόλυτα απαραίτητου κοινωνικού αγαθού των πολιτών της Αργοναυπλίας, με ενέργειες που χρειάζεται να υποστηριχθούν από τις κρατικές και τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες γι’ αυτό.

 1. Υπάρχει ακόμη κανείς που είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου αγαθού;
 2. Θα διενεργηθούν οι απαιτούμενες μελέτες από την Περιφέρεια για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα;
 3. Πότε θα κατασκευαστεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στους Μύλους;
 4. Θα επιβληθούν κανόνες για την άντληση των υδάτων ώστε να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση;
 5. Τι επιπρόσθετα μέτρα θα ληφθούν ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα να στερέψει η πηγή της Λέρνας;

Η ερώτηση Γκιόλα

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Πρόβλημα υδροδότησης των αστικών κέντρων της ΠΕ Αργολίδας από την πηγή Λέρνας»

Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Π.Ε. Αργολίδας, το Άργος και το Ναύπλιο και οι περισσότερες Κοινότητες των οικείων Δήμων υδροδοτούνται κυρίως από την πηγή της Λέρνας που βρίσκεται στην Κοινότητα Μύλων του Δήμου Άργους – Μυκηνών. Δηλαδή υδρεύονται περί τους 60.000 με 70.000 κάτοικοι

Η πηγή αυτή πηγάζει σε απόλυτο υψόμετρο +0,6 έως +0,8 μ. από κρητιδικούς ασβεστόλιθους και χαρακτηρίζεται πηγή υπερχείλισης. Η περιοχή τροφοδοσίας της είναι η Τρίπολη, η Νεστάνη, η Αλέα και η Σκοτεινή.

Η ποιότητα του νερού είναι πολύ καλή, οι δε χημικές αναλύσεις έχουν χαρακτηρισθεί εξαιρετικές από τους καθηγητές του ΕΜΠ  Αναστάσιο Μητρόπαππα, τοπογράφο μηχανικό και κάτοχο Msc Υδάτινων πόρων και τον Ιωάννη Κουμαντάκη, ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ, κατόπιν μελέτης των που συνέταξαν το 2017.

Πλην όμως το νερό που βγαίνει από τις βρύσες όλων των δημοτών μετά τη διύλιση, την επεξεργασία και τη χλωρίωση που υφίσταται από τους παρόχους, δεν είναι εύγεστο με αποτέλεσμα η μέγιστη πλειονότητα των χρηστών του πόσιμου νερού από τα δημοτικά δίκτυα να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό, με άμεση συνέπεια οι καταναλωτές και κάθε οικογένεια να δαπανά ετησίως ένα σεβαστό ποσό για την αγορά πόσιμου νερού.

Επιπροσθέτως ορισμένες χρονιές παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο λειψυδρίας, τους θερινούς κυρίως μήνες, οπότε το νερό στερεύει, με αποτέλεσμα  στο δίκτυο ύδρευσης να προστίθεται και αρδευτικό νερό του Αναβάλου, που είναι ακατάλληλο προς πόση λόγω της υψηλής αγωγιμότητας του, όπως καθίσταται πλέον και το νερό των δικτύων ύδρευσης μετά τον ανωτέρω εμπλουτισμό.

Έντονη λειψυδρία παρατηρήθηκε και φέτος το καλοκαίρι λόγω και της μακράς περιόδου ανομβρίας, γεγονός που ανάγκασε τις Δημοτικές επιχειρήσεις των Δήμων να προσθέσουν νερό άρδευσης, πιθανώς χωρίς να το έχουν ήδη καταστήσει γνωστό στους χρήστες εκ των προτέρων.

Επειδή στο παρελθόν έχουν εκφρασθεί, ευτυχώς όχι σθεναρά και πειστικά σκέψεις για πολυδάπανες μεθόδους αφαλάτωσης του νερού του Αναβάλου ώστε να καταστεί πόσιμο, κάτι που ευλόγως προσκρούει στη βούληση των πολιτών και θέλω να πιστεύω και των τοπικών φορέων.

Επειδή μπορεί να εξασφαλιστεί για τους πολίτες των δύο Δήμων πόσιμο νερό καλής ποιότητας και όχι ιδιαίτερα δαπανηρό, εάν υπάρξει η προστασία των υδάτων της πηγής από αλόγιστες χρήσεις, προσεκτική, επιστάμενη και τακτική συντήρηση των υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων, κατάλληλο φιλτράρισμα και χλωρίωση, καθώς επίσης και συντήρηση και βελτίωση του συνόλου των δικτύων μεταφοράς νερού.

Επειδή οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής έχουν δικαίωμα και αξίωση για παροχή του βασικού για τη ζωή τους φυσικού αγαθού δηλαδή πόσιμου νερού με χαμηλό κοστολόγιο.

Επειδή τέλος, πρέπει επειγόντως να ανατεθούν μελέτες για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της πηγής της Λέρνας και επί τη βάσει των πορισμάτων των σχετικών μελετών να τεθούν κανόνες στην άντληση των υδάτων της Λέρνας.

 Για τους λόγους αυτούς, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

 1. Έχει αποκλεισθεί οποιαδήποτε σκέψη για ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού στους πολίτες των Δήμων Άργους –Μυκηνών και Ναυπλιέων και η άνευ ετέρας σκέψης εξασφάλιση του δημόσιου αγαθού του πόσιμου νερού;
 2. Έχει διασφαλιστεί ώστε να εφαρμόζονται οι κανόνες κοστολόγησης/τιμολόγησης σύμφωνα με όσα προβλέπει η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 135275/2017;
 3. Έχετε διασφαλίσει ότι οι συγκεκριμένοι Δήμοι έχουν εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Ύδρευσης και ότι υποβάλλουν κάθε χρόνο τα απαραίτητα στοιχεία μέσω των προβλεπόμενων από την ανωτέρω Απόφαση, Εκθέσεών τους;
 4. Προτίθεσθε να συστήσετε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας την ταχεία διενέργεια των απαιτούμενων μελετών για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα των πηγών της Λέρνας;
 5. Αναγνωρίζετε ως αδήριτη ανάγκη να ενταχθεί και κατασκευασθεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων της Κοινότητας των Μύλων του Δήμου Άργους – Μυκηνών, όπου και η πηγή της Λέρνας και σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προς τούτο;
 6. Θα εξετάσετε μετά και τα πορίσματα των ενδεδειγμένων μελετών προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα την επιβολή κανόνων άντλησης των υδάτων που τροφοδοτούν την πηγή της Λέρνας ώστε να προστατευθούν από την αλόγιστη χρήση;
 7. Ποια επιπρόσθετα μέτρα είστε διατεθειμένοι να λάβετε ώστε να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες ολικής λειψυδρίας και στέρευσης της πηγής της Λέρνας;

Σχόλια

dei comp 1

ΛΟΓΟΣ
newsletter banner anagnostis