Home Design
ΑργολίδαΠολιτικήFeatured

Νεοκλασικά Άργους: Νίπτουν τας χείρας τους Μενδώνη και Πέτσας

Τι απαντούν σε ερώτηση του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, οι δύο αρμόδιοι υπουργοί.

Νίπτουν τας χείρας τους Μενδώνη και Πέτσας για τα νεοκλασικά ιστορικά κτήρια του Άργους, όπως φαίνεται από την απάντηση που απέστειλαν στον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο στην ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή σχετικά με το θέμα «Αναπαλαίωση και προβολή τοπικών ιστορικών νεοκλασικών κτηρίων στο Άργος».

Αναλυτικά η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού:

«Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7554/25.6.2021 Ερώτηση με θέμα: “Αναπαλαίωση και προβολή τοπικών ιστορικών νεοκλασικών κτηρίων του Άργους Αργολίδας

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7554/25.6.2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Αντώνιου Μυλωνάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το κτήριο της φερομένης ως οικίας του Στρατηγού Μακρυγιάννη επί της οδού Γούναρη 15 και το κτήριο της οικίας της οικογενείας Βλάσση στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα με το Προεδρικό Διάταγμα 401/1982 (ΦΕΚ 401/Δ/20.08.1982) και επομένως δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η φερόμενη ως οικίας του Στρατηγού Μακρυγιάννη βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης του Άργους (ΦΕΚ 660Β/19.10.1981) και επομένως η οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα υπόκειται σε έλεγχο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Τα λοιπά δύο κτήρια που αναφέρονται στην Ερώτηση και είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, δεν αποτελούν ιδιοκτησία του ΥΠΠΟΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002, «ο κύριος, νομέας ή ο κάτοχος μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας». Ειδικότερα:

1. Η οικία του οπλαρχηγού Δημήτρη Τσώκρη βρίσκεται επί της οδού Καρατζά 6 στο Άργος και χτίστηκε από τον οπλαρχηγό το 1827. Η οικία είναι κηρυγμένη ως ιστορικό μνημείο με την ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 με φορέα προστασίας το ΥΠΠΟΑ και το ΥΠΕΝ. Η εν λόγω οικία ανήκει από το 2013 στον Δήμο Άργους Μυκηνών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την σύνταξη μελετών και την υλοποίηση έργου αποκατάστασης, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.

2. Η οικία Σπυρίδωνα Τρικούπη στο Άργος είναι κηρυγμένη με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/6665/300/22.2.1983 (ΦΕΚ 229/Β/28.4.1983) ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και ως διατηρητέο με το Π.Δ. 401/1982 (ΦΕΚ 401/Δ/20.08.1982). Βρίσκεται στην μέση ενός μεγάλου οικοπέδου έκτασης 3.829 τ.μ. στο κέντρο του Άργους, το οποίο ανήκει ιδιοκτησιακά στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι αρμόδια για τα έργα αποκατάστασης του μνημείου. Η συνύπαρξη στο ίδιο οικόπεδο ανεσκαμμένων αρχαιοτήτων καθιστά απαραίτητη την σύνταξη και υποβολή μελέτης αποκατάστασης, όχι μόνον της οικίας, αλλά και του περιβάλλοντος αυτής χώρου.

Το ΥΠΠΟΑ, διά της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, θα προχωρήσει στον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των δύο ανωτέρων μνημείων, προκειμένου να δώσει οδηγίες στους ιδιοκτήτες για τα αναγκαία έργα αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Άργους Μυκηνών κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσό ύψους 633.990,00€, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί και κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπου ο Δήμος Άργους Μυκηνών χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 699.400,00€.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» τη με αριθμ. πρωτ. 16401/28-08-2020 Πρόσκληση ΑΤ07 «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος των Δήμων» (Α.Δ.Α.: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ).

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών έχει υποβάλλει στην σχετική Πρόσκληση την πρόταση «Ανέγερση κτιρίου νέου Δημαρχείου», προϋπολογισμού 1.584.102,53€ η οποία βρίσκεται στη διαδικασία Αξιολόγησης.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 115434/05-07-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10202/06-07-2021 έγγραφο του Δήμου Άργους Μυκηνών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ»

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News
Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Οι τελευταίες Ειδήσεις του anagnostis.org από την Πελοπόννησο.
Τι συμβαίνει στην Αργολίδα. Τα νέα σε Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Ερμιονίδα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε ακόμα

Back to top button